اتومبیلرانی

۲قطعه عکس

کپی کارت ملی

کپی گواهینامه

کپی بیمه و کارت ماشین

مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰ تومان واریز به شماره حساب ۰۱۰۹۰۴۳۷۷۴۰۰۴ بانک ملی

به نام هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان قم

 

اطلاعات بیشتر

۰۹۱۲۲۵۱۱۸۷۴ افشار