بایگانی ماهانه: اسفند 1396

مجمع انتخابات هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان قم

مجمع انتخابات هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان قم با حضور دکتر صیدانلو برگزارشد. صالحی با رای قاطع اعضا برای ۴ سال دیگر ابقا شد. مجمع انتخابات هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان قم با حضور رئیس فدراسیون مدیر کل ورزش و جوانان استان و با حضور اعضای مجمع در سالن کنفرانس اداره کل برگزارشد که در پایان سید کاظم صالحی برای ۴ …

توضیحات بیشتر »

کسب ۳ مقام در مسابقات درگ اصفهان

افتخاری دیگر برای تیم درگ اتومبیلرانی استان قم کسب ۳ مقام در دو کلاس ۲۰۶ اختصاصی و NA آقای سعید طباطبایی مقام نخست در کلاس ۲۰۶ اختصاصی و مقام سوم در کلاس NA آقای حامد حبیب زاده مقام نخست در کلاس NA  

توضیحات بیشتر »