td#today { background: #afc2e1 !important; color: #000 !important; font-size: 120%; font-weight: bold; }

بایگانی ماهانه: اسفند 1397

همایش بزرگ اتومبیلرانی

همایش بزرگ خودرو های کلاسیک و اسپرت با حضور بیش از ۱۹۰ خودرو از استان های قم،مرکزی،اصفهان،تهران و سمنان در پیست موتورسواری و اتومبیلرانی ورزشگاه یادگار امام برگزارشد. عکس :رضا شعبانی و احمد ظهرابی

توضیحات بیشتر »
td#today { background: #afc2e1 !important; color: #000 !important; font-size: 120%; font-weight: bold; }