بایگانی روزانه: 1395-08-10

قابل توجه کلیه علاقه مندان به شرکت در مسابقات استانی و کشوری لازم به ذکر است تنها افرادی برای شرکت در مسابقات اسلالوم،رالی خانوادگی و کارتینگ خارج از استان اعزام میشوند که در مسابقات فصلی داخل استان حداکثر امتیاز(مقام اول تا سوم) را کسب کرده باشند.

توضیحات بیشتر »