td#today { background: #afc2e1 !important; color: #000 !important; font-size: 120%; font-weight: bold; }

بایگانی روزانه: 1395-07-11

درخشش اتومبیلران قم در راند دوم مسابقات اتومبیلرانی قهرمانی کشور

به گزارش روابط عمومی هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان قم،این راند از مسابقات سرعت در پیست مجموعه آزادی در روز جمعه ۹ مهرماه برگزار شد که محمد علی کوثری موفق به کسب مقام سوم در کلاس ۱۸۰۰ استاندارد شد. هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان قم کسب این موفقیت را به ایشان و جامعه ورزشی استان تبریک عرض مینماید.

توضیحات بیشتر »
td#today { background: #afc2e1 !important; color: #000 !important; font-size: 120%; font-weight: bold; }